Standard DIN - Papierformate

DIN Reihe A B x H in mm Bemerkung
DIN A10 26 x 37  
DIN A0+ 882 x 1247 Posterformat
DIN A0 841 x 1189 entspricht 1 m²
DIN A1 594 x 841 Flip Chart
DIN2 420 x 594  
DIN A3 297 x 420  
DIN A4 210 x 297 Standard Brief
DIN A5 148 x 210 Karteikarte
DIN A6 105 x 148 Postkarte
DIN A7 74 x 105  
DIN A8 52 x 74 Spielkarten (auch B8)
DIN A9 37 x 52